Салбар

11-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: Цэвдэг

Үр дүнг шүүх