Өгөгдөл

Дархадын хотгорт орших Цойцон нуур орчмын цэвдгийн нөхцөл

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж Шинжлэх Ухааны Академи Газарзүй Геоэкологийн Хүрээлэн
Зохиогч Я.Жамбалжав
Арчлагч Х.Тэмүүжин
Сүүлийн шинэчлэл 2018 9-р сар 25, 01:12 (UTC)
Үүссэн 2018 9-р сар 25, 01:07 (UTC)