Data

Дархадын хотгорт орших Цойцон нуур орчмын цэвдгийн нөхцөл

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source Шинжлэх Ухааны Академи Газарзүй Геоэкологийн Хүрээлэн
Author Я.Жамбалжав
Maintainer Х.Тэмүүжин
Last Updated September 25, 2018, 01:12 (UTC)
Created September 25, 2018, 01:07 (UTC)