Components

8 components found

 • baigal-orchny-noloolliin-unelgee

  Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ

  Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ (Environmental Impact Assessment):...

  48 Datasets View Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ
 • baigal-orchny-audit

  Байгаль орчны аудит

  Байгаль орчны аудит (Environmental Audit): СЕСМИМ төслийн Байгаль орчны...

  26 Datasets View Байгаль орчны аудит
 • jender

  Жендэр

  Жендэр (Gender): СЕСМИМ төсөл нь үйл ажиллагааныхаа явцад жендерийн асуудлыг...

  30 Datasets View Жендэр
 • kadastr

  Кадастр

  Кадастр (Cadastre): СЕСМИМ төсөл нь Уул уурхай, байгаль орчны кадастрын...

  11 Datasets View Кадастр
 • orlogyn-menejment

  Орлогын менежмент

  Стратеги орлогын менежмент (Strategic Revenue Management): СЕСМИМ төслийн...

  19 Datasets View Орлогын менежмент
 • tusgai-zovshoorol

  Тусгай зөвшөөрөл

  Уул уурхайн засаглал, тусгай зөвшөөрөл (Mining Governance and Licensing)-ийн...

  65 Datasets View Тусгай зөвшөөрөл
 • uur-amsgalyn-oorchlolt

  Уур амьсгалын өөрчлөлт

  Уур амьсгалын өөрчлөлт (Climate Change) нь СЕСМИМ төслийн нийтлэг ач...

  23 Datasets View Уур амьсгалын өөрчлөлт
 • uurhain-haalt

  Уурхайн хаалт

  Уурхайн хаалт (Mine Closure): Уурхайн хаалт болон хаалтын дараах, мөн...

  25 Datasets View Уурхайн хаалт