Өгөгдөл

Монгол орны цэвдгийн өөрчлөлт

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж Монгол орны байгаль орчин
Зохиогч Я.Жамбалжав
Арчлагч Х.Тэмүүжин
Сүүлийн шинэчлэл 2018 9-р сар 24, 04:04 (UTC)
Үүссэн 2018 9-р сар 24, 03:59 (UTC)