Өгөгдөл

"Монгол оны цэвдгийн орон зай, цаг хугацааны загварчлал" сэдэвт эрдэм шинжилгээний ажлын тайлан

Эрдэм шинжилгээний тайлан

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж Шинжлэх Ухааны Академи Газарзүй Геоэкологийн Хүрээлэн
Зохиогч Я.Жамбалжав
Арчлагч Х.Тэмүүжин
Сүүлийн шинэчлэл 2020 1-р сар 29, 02:11 (UTC)
Үүссэн 2018 9-р сар 24, 06:37 (UTC)