Data

"Монгол оны цэвдгийн орон зай, цаг хугацааны загварчлал" сэдэвт эрдэм шинжилгээний ажлын тайлан

Эрдэм шинжилгээний тайлан

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source Шинжлэх Ухааны Академи Газарзүй Геоэкологийн Хүрээлэн
Author Я.Жамбалжав
Maintainer Х.Тэмүүжин
Last Updated January 29, 2020, 02:11 (UTC)
Created September 24, 2018, 06:37 (UTC)