Өгөгдөл

High-resolution Electrical Resistivity Tomography (ERT) measurements along paved roads in permafrost regions of Mongolia

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл-2018

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж EUCOP5-CHAMONIX
Зохиогч А.Саруулзаяа
Арчлагч Х.Тэмүүжин
Сүүлийн шинэчлэл 2018 9-р сар 24, 06:50 (UTC)
Үүссэн 2018 9-р сар 24, 06:50 (UTC)