Өгөгдөл

Цэвдэгтэй бүс нутагт баригдсан авто замын хийц, технологийн шийдлүүд ба Монгол орны нөхцөлд ашиглах нь

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль
Зохиогч А.Саруулзаяа
Арчлагч Х.Тэмүүжин
Сүүлийн шинэчлэл 2018 9-р сар 24, 03:41 (UTC)
Үүссэн 2018 9-р сар 24, 03:40 (UTC)