Data

Цэвдэгтэй бүс нутагт баригдсан авто замын хийц, технологийн шийдлүүд ба Монгол орны нөхцөлд ашиглах нь

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль
Author А.Саруулзаяа
Maintainer Х.Тэмүүжин
Last Updated September 24, 2018, 03:41 (UTC)
Created September 24, 2018, 03:40 (UTC)