Өгөгдөл

Монгол орны цэвдгийн тархалт, өөрчлөлт

Цэвдэг судлалын ном

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж Байгаль орчин аялал жуулчлалын яам
Зохиогч Я.Жамбалжав
Арчлагч Х.Тэмүүжин
Сүүлийн шинэчлэл 2020 1-р сар 29, 02:11 (UTC)
Үүссэн 2018 9-р сар 24, 05:51 (UTC)