Өгөгдөл

Монгол орны уулархаг бүс нутгуудын цэвдгийн ялгаа, өөрчлөлт

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж Байгаль орчин аялал жуулчлалын яам
Зохиогч Я.Жамбалжав
Арчлагч Х.Тэмүүжин
Сүүлийн шинэчлэл 2018 9-р сар 24, 03:54 (UTC)
Үүссэн 2018 9-р сар 24, 03:54 (UTC)