Өгөгдөл

Монгол орны цэвдэгт бүс нутгийн автозамын эвдрэл, түүний шалтгаан

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж Газар хөдлөлт, Инженерчлэлийн судалгаа-2018
Зохиогч Я.Жамбалжав
Арчлагч Х.Тэмүүжин
Сүүлийн шинэчлэл 2018 9-р сар 24, 03:49 (UTC)
Үүссэн 2018 9-р сар 24, 03:48 (UTC)