Data

Монгол орны цэвдэгт бүс нутгийн автозамын эвдрэл, түүний шалтгаан

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source Газар хөдлөлт, Инженерчлэлийн судалгаа-2018
Author Я.Жамбалжав
Maintainer Х.Тэмүүжин
Last Updated September 24, 2018, 03:49 (UTC)
Created September 24, 2018, 03:48 (UTC)