Өгөгдлийн бүрдэл

114-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Салбарууд: Water Resources and Water Use

Үр дүнг шүүх
Та API -ийг ашиглан бүртгүүлж болно (API бичиг баримтууд -ээс харна уу).