Өгөгдөл

Хөв цөөрмийн ач холбогдол

Хөв цөөрмийн ач холбогдол

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Сүүлийн шинэчлэл 2020 9-р сар 21, 03:32 (UTC)
Үүссэн 2020 9-р сар 21, 03:32 (UTC)