Салбар

114-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Үр дүнг шүүх