Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: Altai osmans

Үр дүнг шүүх