Салбар

4-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Ашиглах зөвшөөрлүүд: Энгийн иргэдийн арилжааны бус бүтээл (Ямар нэгэн)

Үр дүнг шүүх