Өгөгдөл

Хүний үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй бохирдол усны чанарт нөлөөлөх нь Хөвсгөл нуурын жишээн дээр

Хүрэлтогоот - 2018 Б.Рэнчинбуд, Ч.Жавзан

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Сүүлийн шинэчлэл 2018 11-р сар 12, 04:15 (UTC)
Үүссэн 2018 11-р сар 12, 04:12 (UTC)