Өгөгдөл

Антропоген хүчин зүйлс голын усны чанарт нөлөөлөх нь /Шарын голын жишээн дээр/

ШУТИС Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл 2018 Ч.Жавзан, Б.Рэнчинбуд, М.Жансагсодном

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч Рэнчинбуд
Сүүлийн шинэчлэл 2018 11-р сар 12, 04:14 (UTC)
Үүссэн 2018 11-р сар 2, 07:19 (UTC)