Data

Антропоген хүчин зүйлс голын усны чанарт нөлөөлөх нь /Шарын голын жишээн дээр/

ШУТИС Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл 2018 Ч.Жавзан, Б.Рэнчинбуд, М.Жансагсодном

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Рэнчинбуд
Last Updated November 12, 2018, 04:14 (UTC)
Created November 2, 2018, 07:19 (UTC)