Өгөгдөл

ШАРЫН ГОЛЫН УРСАЦЫН ГОРИМЫН ӨӨРЧЛӨЛТ, БОХИРДОЛ

Шарын голын ус судлал, Шарын голд ус зүйн хэмжилт хийсэн хөндлүүр, Шарын голын уурхайн нөлөөгөө голын гулдрил өөрчлөгдсөн байдал

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч B.Saranchimeg
Арчлагч bkhishigbat87@gmail.com
Сүүлийн шинэчлэл 2020 11-р сар 30, 06:21 (UTC)
Үүссэн 2020 11-р сар 30, 06:19 (UTC)