Data

ШАРЫН ГОЛЫН УРСАЦЫН ГОРИМЫН ӨӨРЧЛӨЛТ, БОХИРДОЛ

Шарын голын ус судлал, Шарын голд ус зүйн хэмжилт хийсэн хөндлүүр, Шарын голын уурхайн нөлөөгөө голын гулдрил өөрчлөгдсөн байдал

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author B.Saranchimeg
Maintainer bkhishigbat87@gmail.com
Last Updated November 30, 2020, 06:21 (UTC)
Created November 30, 2020, 06:19 (UTC)