Өгөгдөл

ТУУЛ ГОЛЫН УРСАЦЫН ШУРГАХ ҮЗЭГДЛИЙН ТУХАЙ

Туул голын уртын дагууд хэмжсэн өнгөрөлт /2008-2012/

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч
Сүүлийн шинэчлэл 2020 10-р сар 14, 02:59 (UTC)
Үүссэн 2020 9-р сар 21, 01:19 (UTC)