Өгөгдөл

Үечилэн ширгэдэг таацын цагаан нуурын гидробиологийн олон янз байдал

Lake Taatsiin Tsagaan included in the Gobi Valleys of Lakes belongs to the Central Asian Internal Drainage or Central Asian Inland Basin.

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч Б.Мэндсайхан
Арчлагч Renchinbud
Сүүлийн шинэчлэл 2020 1-р сар 29, 01:44 (UTC)
Үүссэн 2020 1-р сар 29, 01:43 (UTC)