Өгөгдлийн бүрдэл

23-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Салбарууд: Remote Sensing and Spatial Modelling Шошго: Зайнаас тандан судлал

Үр дүнг шүүх
Та API -ийг ашиглан бүртгүүлж болно (API бичиг баримтууд -ээс харна уу).