Өгөгдөл

Ой, хээрийн түймрийг сансрын мэдээгээр үнэлэх боломжууд

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж Хууль Сахиулахын Их Сургууль, Онцгой байдлын сургууль, ЭШ-ний хурлын эмхэтгэл
Зохиогч А.Мөнх-эрдэнэ, Э.Жаргалдалай, Д.Баярбаатар
Арчлагч E.jargaldalai
Сүүлийн шинэчлэл 2018 9-р сар 26, 05:30 (UTC)
Үүссэн 2018 9-р сар 26, 05:29 (UTC)