Өгөгдөл

Олон эх сурвалжийн сансрын мэдээг ойн биомасс болон зураглалд ашиглах аргазүй

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж ШУА, ГГХ-ийн эрдэм шинжилгээний бүтээл, МОГЗА, Улаанбаатар_2016
Зохиогч А.Мөнх-эрдэнэ
Арчлагч E.jargaldalai
Сүүлийн шинэчлэл 2018 9-р сар 26, 05:31 (UTC)
Үүссэн 2018 9-р сар 26, 05:31 (UTC)