Data

Олон эх сурвалжийн сансрын мэдээг ойн биомасс болон зураглалд ашиглах аргазүй

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source ШУА, ГГХ-ийн эрдэм шинжилгээний бүтээл, МОГЗА, Улаанбаатар_2016
Author А.Мөнх-эрдэнэ
Maintainer E.jargaldalai
Last Updated September 26, 2018, 05:31 (UTC)
Created September 26, 2018, 05:31 (UTC)