Өгөгдөл

Баянхонгор ба Төв аймгийн бүс, бүслүүр болон газрын бүрхэвчийг харьцуулан судалсан дүн

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж ШУА-ийн ИХ-ийн Эрдэм Шинжилгээний Бүтээл, xx.10-18.
Зохиогч Д.Амарсайхан, Э.Жаргалдалай, А.Мөнх-Эрдэнэ, Т.Бадамцэрэн
Арчлагч Jargaldalai
Хувилбар 2014
Сүүлийн шинэчлэл 2020 1-р сар 29, 05:13 (UTC)
Үүссэн 2020 1-р сар 24, 05:30 (UTC)