Data

Баянхонгор ба Төв аймгийн бүс, бүслүүр болон газрын бүрхэвчийг харьцуулан судалсан дүн

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source ШУА-ийн ИХ-ийн Эрдэм Шинжилгээний Бүтээл, xx.10-18.
Author Д.Амарсайхан, Э.Жаргалдалай, А.Мөнх-Эрдэнэ, Т.Бадамцэрэн
Maintainer Jargaldalai
Version 2014
Last Updated January 29, 2020, 05:13 (UTC)
Created January 24, 2020, 05:30 (UTC)