Өгөгдөл

Синтетик апертурт радарын мэдээг ойн биомассын зураглалд ашиглах аргазүй

Энэхүү судалгааны хүрээнд, нэгэн туйлшралаар радарын долгионы өөр, өөр мужид хүлээн авсан янз бүрийн дагуулуудын мэдээг ойн биомассын үнэлгээнд ашиглах аргазүй боловсруулах зорилт дэвшүүлсэн бөгөөд судалгаанд Богдхан уулын ойн экосистемийг загвар талбай болгон сонгож авав.

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж ШУА-ийн ИХ-ийн Эрдэм Шинжилгээний Бүтээл №6
Зохиогч Д.Амарсайхан, М.Ганзориг, Д.Оюунчимэг
Арчлагч E.Jargaldalai
Хувилбар 2005
Сүүлийн шинэчлэл 2019 11-р сар 29, 05:00 (UTC)
Үүссэн 2019 11-р сар 29, 05:00 (UTC)