Data

Синтетик апертурт радарын мэдээг ойн биомассын зураглалд ашиглах аргазүй

Энэхүү судалгааны хүрээнд, нэгэн туйлшралаар радарын долгионы өөр, өөр мужид хүлээн авсан янз бүрийн дагуулуудын мэдээг ойн биомассын үнэлгээнд ашиглах аргазүй боловсруулах зорилт дэвшүүлсэн бөгөөд судалгаанд Богдхан уулын ойн экосистемийг загвар талбай болгон сонгож авав.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source ШУА-ийн ИХ-ийн Эрдэм Шинжилгээний Бүтээл №6
Author Д.Амарсайхан, М.Ганзориг, Д.Оюунчимэг
Maintainer E.Jargaldalai
Version 2005
Last Updated November 29, 2019, 05:00 (UTC)
Created November 29, 2019, 05:00 (UTC)