Өгөгдөл

Объект хандлагатай сигментлэн ангилах аргаар Богд уулын газрын бүрхэвчийг ангилсан дүн

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж Хүрэл тогоот 2016
Зохиогч А.Мөнх-эрдэнэ
Арчлагч E.jargaldalai
Сүүлийн шинэчлэл 2018 9-р сар 26, 05:23 (UTC)
Үүссэн 2018 9-р сар 26, 05:23 (UTC)