Салбар

5-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: Цэвдгийн тархалт

Үр дүнг шүүх