Өгөгдөл

Цэвдгийн тархалтанд нөлөөлөх байгалийн голлох хүчин зүйлс

Магистрын судалгааны ажил

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж Монгол Улсын Их сургууль
Зохиогч Ц.Ундрахцэцэг
Арчлагч Х.Тэмүүжин
Сүүлийн шинэчлэл 2018 9-р сар 24, 03:05 (UTC)
Үүссэн 2018 9-р сар 24, 03:05 (UTC)