Data

“Торгоны зам эдийн засгийн бүс дагуух улсуудад зориулсан цөлжилттэй тэмцэх сургалт”

Цөлжилтийг Сааруулах Олон Улсын Сургалт, Судалгааны төв (UNEP-CAS), Цөлжилтийн Судалгааны Олон улсын Холбоо (IDRA), БНХАУ-ын Шинжлэх Ухааны академийн Баруун хойд бүсийн Хүрээлэн буй орчин, Нөөцийн хүрээлэнгээс (NIEER) хамтран зохион байгуулсан “Торгоны зам эдийн засгийн бүс дагуух улсуудад зориулсан цөлжилттэй тэмцэх сургалт” 2023 оны 7 сарын 23-аас 8 сарын 05 хүртэл хугацаанд БНХАУ-н Бээжин хотод болж өнгөрөв.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author О. Отгонцэцэг
Last Updated November 27, 2023, 12:07 (UTC)
Created November 27, 2023, 12:05 (UTC)