Өгөгдөл

“Торгоны зам эдийн засгийн бүс дагуух улсуудад зориулсан цөлжилттэй тэмцэх сургалт”

Цөлжилтийг Сааруулах Олон Улсын Сургалт, Судалгааны төв (UNEP-CAS), Цөлжилтийн Судалгааны Олон улсын Холбоо (IDRA), БНХАУ-ын Шинжлэх Ухааны академийн Баруун хойд бүсийн Хүрээлэн буй орчин, Нөөцийн хүрээлэнгээс (NIEER) хамтран зохион байгуулсан “Торгоны зам эдийн засгийн бүс дагуух улсуудад зориулсан цөлжилттэй тэмцэх сургалт” 2023 оны 7 сарын 23-аас 8 сарын 05 хүртэл хугацаанд БНХАУ-н Бээжин хотод болж өнгөрөв.

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч О. Отгонцэцэг
Сүүлийн шинэчлэл 2023 11-р сар 27, 12:07 (UTC)
Үүссэн 2023 11-р сар 27, 12:05 (UTC)