Data

МОНГОЛЫН ЗҮҮН БҮС НУТГИЙН НИЙГЭМ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ОРОН ЗАЙН АНАЛИЗ БА ТЭЭВРИЙН КОРИДОР

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source Нийгэм эдийн засгийн газарзүйн салбар
Author Б.Хэрлэнбаяр
Maintainer Ц.Отгонхүү
Last Updated October 11, 2019, 03:34 (UTC)
Created October 11, 2019, 03:26 (UTC)