Өгөгдөл

МОНГОЛЫН ЗҮҮН БҮС НУТГИЙН НИЙГЭМ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ОРОН ЗАЙН АНАЛИЗ БА ТЭЭВРИЙН КОРИДОР

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж Нийгэм эдийн засгийн газарзүйн салбар
Зохиогч Б.Хэрлэнбаяр
Арчлагч Ц.Отгонхүү
Сүүлийн шинэчлэл 2019 10-р сар 11, 03:34 (UTC)
Үүссэн 2019 10-р сар 11, 03:26 (UTC)