Data

ЛАНДШАФТЫН ТОГТВОРТОЙ БАЙДЛЫН ЧАДАВХЫН ҮНЭЛГЭЭ (Танин мэдэхүйн цуврал мэдээлэл №4)

ШУА-ийн Газарзүй Геоэкологийн хүрээлэнгийн Физик газарзүйн салбарын судлаачид 2017-2019 онуудад хэрэгжүүлсэн “Монгол орны байгалийн бүс, бүслүүрийн ландшафтын экологийн чадавх” төслийн хүрээнд гарсан судалгааны зарим үр дүнгээс “Шинжлэх ухаан, танин мэдэхүйн цуврал” мэдээлэл хэлбэрээр монгол болон англи хэл дээр танилцуулж байна.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Т.Рэнчинмядаг
Maintainer М.Пүрэвсүрэн
Last Updated February 23, 2021, 08:50 (UTC)
Created February 23, 2021, 08:48 (UTC)