Data

НУУРЫН ЭКОСИСТЕМИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ (Танин мэдэхүйн цуврал мэдээлэл №7)

ШУА-ийн Газарзүй-Геоэкологийн хүрээлэнгийн Физик газарзүй, Орчин судлалын салбарын судлаачид судалгааны зарим үр дүнгээсээ “Шинжлэх ухаан, танин мэдэхүйн цуврал” мэдээлэл хэлбэрээр танилцуулж байна.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author М.Пүрэвсүрэн, Т.Даваагатан
Maintainer М.Пүрэвсүрэн
Last Updated February 28, 2022, 12:14 (UTC)
Created February 28, 2022, 12:14 (UTC)