Өгөгдөл

НУУРЫН ЭКОСИСТЕМИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ (Танин мэдэхүйн цуврал мэдээлэл №7)

ШУА-ийн Газарзүй-Геоэкологийн хүрээлэнгийн Физик газарзүй, Орчин судлалын салбарын судлаачид судалгааны зарим үр дүнгээсээ “Шинжлэх ухаан, танин мэдэхүйн цуврал” мэдээлэл хэлбэрээр танилцуулж байна.

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч М.Пүрэвсүрэн, Т.Даваагатан
Арчлагч М.Пүрэвсүрэн
Сүүлийн шинэчлэл 2022 2-р сар 28, 12:14 (UTC)
Үүссэн 2022 2-р сар 28, 12:14 (UTC)