Data

ЭКОЛОГИ ГЕОМОРФОЛОГИЙН ЧАДАВХЫН ҮНЭЛГЭЭ (Танин мэдэхүйн цуврал мэдээлэл №2)

ШУА-ийн Газарзүй Геоэкологийн хүрээлэнгийн Физик газарзүйн салбарын судлаачид 2017-2019 онуудад хэрэгжүүлсэн “Монгол орны байгалийн бүс, бүслүүрийн ландшафтын экологийн чадавхи” төслийн хүрээнд гарсан судалгааны зарим үр дүнгээс “Шинжлэх ухаан, танин мэдэхүйн цуврал” мэдээлэл хэлбэрээр монгол болон англи хэл дээр танилцуулж байна.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Б.Баянжаргал
Maintainer М.Пүрэвсүрэн
Last Updated July 27, 2020, 04:07 (UTC)
Created July 27, 2020, 04:07 (UTC)