Data

Аж богдын нурууны физик газарзүйн тодорхойлолт

Аж Богдын нуруу нь Монгол Алтайн уулт тогтолцооны урагшаа нумарсан хэсэгт энэ уулт тогтолцооноос урагшаа салж салбарлаж гол нуруунаасаа дөрөлж даваагаар холбогдон уулс хоорондын хөндий, хотгороор хүрээлэн тогтсон уулт тогтолцоо юм. Аж Богдын нуруу нь ихэнхдээ эрт дунд хожуу үеийн настай карбоны эриний болон дээд дунд девоны галавын хурдаснаас бүрэлдэн тогтсон эгц цавчим хажуутай, бөмбөгөр оройтой, хэрчигдсэн, хурдас чулуулгийнхаа онцлогтой холбоотой давчуу гүн голын хөндийгөөр огтлогдсон байдаг.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences - Vol. 57 No 01 (221) 2017
Author Б.Баянжаргал, Э.Авирмэд
Maintainer М.Пүрэвсүрэн
Last Updated April 1, 2020, 06:18 (UTC)
Created March 4, 2020, 03:03 (UTC)