Өгөгдөл

Аж богдын нурууны физик газарзүйн тодорхойлолт

Аж Богдын нуруу нь Монгол Алтайн уулт тогтолцооны урагшаа нумарсан хэсэгт энэ уулт тогтолцооноос урагшаа салж салбарлаж гол нуруунаасаа дөрөлж даваагаар холбогдон уулс хоорондын хөндий, хотгороор хүрээлэн тогтсон уулт тогтолцоо юм. Аж Богдын нуруу нь ихэнхдээ эрт дунд хожуу үеийн настай карбоны эриний болон дээд дунд девоны галавын хурдаснаас бүрэлдэн тогтсон эгц цавчим хажуутай, бөмбөгөр оройтой, хэрчигдсэн, хурдас чулуулгийнхаа онцлогтой холбоотой давчуу гүн голын хөндийгөөр огтлогдсон байдаг.

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences - Vol. 57 No 01 (221) 2017
Зохиогч Б.Баянжаргал, Э.Авирмэд
Арчлагч М.Пүрэвсүрэн
Сүүлийн шинэчлэл 2020 4-р сар 1, 06:18 (UTC)
Үүссэн 2020 3-р сар 4, 03:03 (UTC)