Салбар

38-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Үр дүнг шүүх