Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: геоморфологи

Үр дүнг шүүх