Салбар

2-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: Sedimentology

Үр дүнг шүүх